Hirtshals

Indsigt i dag, der giver handling i morgen

Photo: FlyingOctober

Udvikling af en turisme vi kan leve af og med via markedsindsigter, digitale løsninger og samarbejder med et stærkt erhverv, som løfter i flok.

’Indsigt i dag, der giver handling i morgen’ opsummerer essensen af vores udviklingsarbejde hos VisitNordvestkysten. Vi hjælper bl.a. din virksomhed med at udforske nye forretningsområder, giver inspiration til produktsammensætning, sparrer med dig om udviklingen af din forretning, henviser til nye samarbejdspartnere og meget mere. Hver dag arbejder vi for at bringe indsigter om fx forbrug, adfærd, tendenser og markeder i spil, så vi i fællesskab kan udvikle en stærk, samlet destination. Herunder kan du se, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, og hvordan du kan være med til at gøre turismen i vores destination til en god og bæredygtig forretning for alle. 

Jyllandsakvariet

Photo:Flying October

Datadrevet destinationsudvikling

Vi arbejder strategisk med at styrke den digitale og databaserede sammenhængskraft på tværs af Vestkysten, til gavn for den lokale og tværgående destinationsudvikling. 

I samarbejde med virksomheder, kommuner, nationale turismeorganisationer m.fl. samler vi et stærkt data- og vidensgrundlag til brug for turismeudvikling. Med realtidsdata fra forskellige kilder hjælper vi din virksomhed med at træffe beslutninger baseret på aktuel viden fremfor fornemmelser. De indsigter vi får fra data og forecasting, kan hjælpe dig til at sammensætte dit produkt og planlægge bedre, så du fx undgår at spilde tid, penge og ressourcer. På den måde kan der arbejdes hen imod en mere økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig drift.

VisitNordvestkysten arbejder løbende på at samle aktuelle og relevante datakilder og stille dem til rådighed for vores partnere. Det kan fx være transaktionsdata, mobildata, vejdata, vejrdata og data fra virksomhedernes kasse/bookingsystemer. Dataene er samlet i vores fælles turismedata-platform. Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan bidrage med data til den fælles platform og på den måde selv få gavn af den, så tøv ikke med at kontakte os. Vi hjælper dig videre. 
 

Tolne Camping - nøgle udlevering

Viden, analyse og inspiration

Photo: Csaba Labancz

Produkt- og forretningsudvikling

Vi tilbyder både 1:1-sparring hos den enkelte turismevirksomhed og bredere udviklingsforløb med flere deltagere, fx workshops, webinarer og netværksmøder. 

Virksomhederne i vores destination arbejder løbende med produkt- og forretningsudvikling. Vi understøtter denne udvikling og giver inspiration til nye, bæredygtige forretningsmuligheder, der kan bidrage til mer- og krydssalg. Det gør vi bl.a. ved at igangsætte initiativer og projekter, som kombinerer indsigter og forretningsmuligheder med konkrete udfordringer hos din virksomhed. Tag fat i os, hvis du vil have en snak om dine muligheder og idéer – vi kommer altid gerne forbi til en kop kaffe. Du kan også læse mere om aktuelle tilbud og arrangementer her

For at kunne lykkes arbejder vi løbende sammen med en lang række af partnere fx vores fem ejerkommuner, virksomhederne, andre destinationsselskaber og de nationale turismeorganisationer Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark. Vi fundraiser midler til at geare vores arbejde og sikre aktiviteter og tilbud. Flere af Destination Nordvestkystens tiltag bliver derfor gennemført via projekter, som medfinansieres af eksterne fx Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og vores strategiske partnere.
 

SUP - ferie ved Bulbjerg

Arrangementer, kurser og tilbud

Photo: Destination Nordvestkysten

Kontakt os

Vi sidder klar til at hjælpe netop din virksomhed, så tøv ikke med at kontakte os. Sammen skaber vi en turisme, som vi kan leve af og med.

Betina Sig Cens-Slot

Forretningsudvikler

bss@visitnordvestkysten.dk

Karina Dam Sørensen

Forretningsudvikler

kds@visitnordvestkysten.dk

Stine Dam Nielsen

Data Analysis Manager

sdn@visitnordvestkysten.dk

Follow:

VisitNordvestkysten © 2024
English